Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! O ciasteczkach możesz przeczytać więcej tutaj
naszywka-godlo-polski-nowy-wzor.png

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NR 6

Get Adobe Flash player

O OTK- nie tym będącym dzielnicą Jaworzna

rozmiar czcionki

Co to jest OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Między innymi mogą to być:

• działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady, czy też targi, konkursy itp.),

• działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych                               i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych                     i Zawodowych RP, pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne, zaangażowane media.

Biuro OTK, zlokalizowane jest w Warszawie. Strona internetowa OTK – www.tydzienkariery.pl – pełnią funkcje koordynacyjno-informacyjne.

 

Dla kogo OTK? 

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących odbiorców działań zorganizowanych w ramach OTK. Przeciwnie – ideą przewodnią koncepcji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest pomoc każdemu, w każdym momencie jego życia, zgodnie z założeniami całożyciowego poradnictwa kariery i zasadą uczenia się przez całe życie. Stąd naszym marzeniem jest, aby usługi orientacji zawodowej i poradnictwa – m.in., dzięki OTK – wkroczyły, jako trwały element do przedszkoli, szkół, instytucji rynku pracy oraz np. do uniwersytetów trzeciego wieku.

Co roku widzimy, że idea OTK inspiruje pracę szkoły podstawowej z uczniem w obszarze wczesnej orientacji zawodowej połączonej z rozwijaniem zainteresowań i odkrywaniem mocnych stron. Uczniowie gimnazjów, szkół zawodowych, liceów mają dzięki aktywnemu udziałowi w OTK, szansę głębszej przygody z zawodem, kontaktu z pracodawcą, wycieczki do szkoły wyższego szczebla, uczelni.

Doradcy zawodowi w trakcie OTK zapraszają także rodziców, opiekunów, nauczycieli do wizyt w poradni psychologiczno-pedagogicznej, urzędzie pracy czy innych instytucjach rynku pracy (np. mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery, centra informacji i planowania kariery zawodowej itd.).

Akademickie biura karier mają szansę na wsparcie nie tylko własnych studentów - OTK to najlepsza okazja do zorganizowania dyskusji, panelu, wykładu dla każdego zainteresowanego planowaniem kariery.

Dni otwarte w ramach OTK promują mogą wszystkie placówki i instytucje świadczące usługi profesjonalnego informowania, doradzania, wspomagania każdej decyzji budującej edukację  i karierę, na każdym etapie życia.

 

Co w tym roku?

 

Tegoroczna edycja OTK 2015 odbędzie się pod hasłem "Poznaj swojego doradcę kariery!"

Termin jak co roku - trzeci tydzień października 19-25.10.2015.

Co w Jaworznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

W poniedziałek 19 .10 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, (maksymalnie 8 uczniów z każdej szkoły) w godzinach od 11.00 – 12.30 w sali obrad Urzędu Miasta Jaworzna konferencja:

„ Poznaj swojego doradcę kariery – potencjał poradnictwa zawodowego miasta 

Jaworzna.” Prezentacja działalności JFDZ oraz placówek: MCK, PPP, PUP, CKP

W środę 21.10 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców w godzinach od 8.00 – 12.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Punkt Konsultacyjny „Co dalej po szkole?”

W piątek 23.10  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców, osób poszukujących pracy w godzinach od 8.00 – 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy Punkt konsultacyjny

W piątek 23.10  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców w godzinach od 13.30 – 16.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Punkt Konsultacyjny „Co dalej po szkole?”

 

 

Szczegóły i zapisy u doradcy zawodowego- p. Teresy Mulki- Łuszcz

 

Inne artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, planowania kariery, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania pracy znajdziesz            na stornie szkoły w zakładce doradztwo zawodowe.