Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! O ciasteczkach możesz przeczytać więcej tutaj
naszywka-godlo-polski-nowy-wzor.png

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NR 6

Get Adobe Flash player

DNI PRZECIW PRZEMOCY

rozmiar czcionki

 „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

 

Co roku od dnia  25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia nasza szkoła włącza się w obchody Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.  

Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez: 

  • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, 
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.  

W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach.

Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie w całym kraju prowadzone są działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowa aktywność Policji dotyczy realizacji przez policjantów procedury „Niebieskiej Karty”, a gromadzone dane wskazują, że w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2015 roku policjanci wypełnili łącznie ponad 60 tysięcy formularzy „Niebieska karta – A”. Należy jednak podkreślić, że oprócz realizacji tej procedury jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju realizują również liczne programy oraz akcje profilaktyczne dotyczące tej problematyki, w tym również w okresie przypadającym na kampanię „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”.

„16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers w dniu oficjalnie uznanym przez ONZ Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada ogłoszonym jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Podczas trwania kampanii na dzień 6 grudnia przypada również m.in. Dzień Białej Wstążki upamiętniający rocznicę Masakry w Montrealu. Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się z kolei w 1991 roku. Noszenie jej, szczególnie przez mężczyzn, ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często także jego zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz ograniczania opisywanego problemu.

Do kampanii 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć włączył się: Rzecznik Praw Obywatelskich – Biuro w Warszawie oraz Biura Pełnomocników Terenowych w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Pracownicy Biura RPO udzielać będą bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych – także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy – o przysługujących środkach na działania oraz przyjmować wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu tej problematyki.